Xin hỏi cách sửa lỗi f5 máy rửa bát hafele với ạ Bếp Toàn Nhất

Xin hỏi cách sửa lỗi f5 máy rửa bát hafele với ạ Bếp Toàn Nhất

Xin hỏi cách sửa lỗi f5 máy rửa bát hafele với ạ