Máy rửa bát có rửa được xoong nồi không ?

Máy rửa bát có rửa được xoong nồi không ?

Máy rửa bát có rửa được xoong nồi không ?