Máy hút mùi tiếng anh là gì ? Có bao nhiêu loại máy hút mùi ?

Máy hút mùi tiếng anh là gì ? Có bao nhiêu loại máy hút mùi ?

Máy hút mùi tiếng anh là gì ? Có bao nhiêu loại máy hút mùi ?